Varsity Girls Soccer 1-3 Yosemite, February 4, 2020