Varsity Boys Basketball 51-59 Yosemite, February 7, 2020