Bell Schedules » Thursday Block Schedule

Thursday Block Schedule

Thursday Block Schedule Late start is for teacher meetings, students do not start until 9am
Description / Period Start Time End Time Length
Late Start (Teachers only) 8:00 AM 8:55 AM 55 min
Tribe Time 9:00 AM 9:30 AM 30 min
Period 2 9:35 AM 11:10 AM 95 min
Break 11:10 AM 11:30 AM 20 min
Period 4 11:35 AM 1:07 PM 92 min
Lunch 1:07 PM 1:48 PM 41 min
Period 6 1:53 PM 3:25 PM 92 min